ฉิ่งทอง ลงหินอย่างดี

TK.ดนตรีไทย ฉิ่งทอง ลงหินอย่างดี ขนาด 5.5 เซนติเมตร  เสียงใส กังวาล ทนทานแข็งแรง ใช่ได้กับทุกวงดนตรี -สำหรับนักดนตรี เครื่องดนตรีประเภทให้จังหวะ-สามารถใช้ในระดับอาชีพ หรือ เพื่อฝึกซ้อมได้ดี-สินค้าใช้วัสดุคุณภาพดีมีความแข็งแรง เสียงดี