MATRIX แบตเตอรี่ยูพีเอส Battery

MATRIX แบตเตอรี่ยูพีเอส Battery UPS 12v7.8ah เหมาะสำหรับนำไปเปลี่ยน ทดแทนแบตเตอรี่เดิมที่หมดอายุการใช้งานของเครื่องสำรองไฟที่ใช้แบตเตอรี่ขนาดเดียวกันคุณสมบัติ – เป็นแบตเตอรี่แห้ง สามารถชาร์ตไฟใหม่ได้ – แบตเตอรี่ ขนาด 12V 7.8 AH– Standby Use 13.5 – …