ฉิ่งทอง ลงหินอย่างดี

TK.ดนตรีไทย ฉิ่งทอง ลงหินอย่างดี ขนาด 5.5 เซนติเมตร  เสียงใส กังวาล ทนทานแข็งแรง ใช่ได้กับทุกวงดนตรี

-สำหรับนักดนตรี เครื่องดนตรีประเภทให้จังหวะ
-สามารถใช้ในระดับอาชีพ หรือ เพื่อฝึกซ้อมได้ดี
-สินค้าใช้วัสดุคุณภาพดีมีความแข็งแรง เสียงดี